Artikelen over Muziekonderwijs

Artikelen over muziekonderwijs - algemeen
 

Artikelen over muziekonderwijs - didactiek

 • Zingen en aanleren van lied
  Het zingen neemt op de basisschool nog steeds een grote plaats in. Het aanleren van een nieuw lied is een hoofstuk apart. Hierbij een groot aantal concrete tips om een nieuw lied op een muzikale en attractieve manier aan te leren.
 • Zingen met de klas
  Hier vind je een lijst met aandachtspunten en beoordelingscriteria betreffende het het zingen met de klas.
 • Meerstemmigheid
  Een artikel met een opsomming van mogelijkheden en voorbeelden van vocale/instrumentale meerstemmigheid op de basisschool.
 • Opbouw en facetten van de muziekles
  In dit artikel vind je een aantal aandachtpunten en tips voor de opbouw van een muziekles.
 • Muziekles in de kleuterbouw
  Een artikel met aandachtspunten en een globaal leerstofoverzicht.

Onze stem

 • Anatomie en werking van onze stem
  Een interessante PowerPointpresentatie over de anatomie en werking van ons stemapparaat.
  Eventueel kun je de file ook downloaden: wijs met de pijl de link aan en selecteer deze met je rechtermuisknop (bestand opslaan als: geef hier de gewenste lokatie aan)